Các cuộc thi

Trường mầm non Châu Can A

Các cuộc thi

NGÀY HỘI CNTT VÀ STEAM HUYỆN PHÚ XUYÊN NĂM HỌC 2023-2024

Trường mầm non Châu Can A tham gia Hội thi CNTT và Steam ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Xuyên năm học 2023-2024

Cuộc thi Xây dựng môi trường không gian sáng tạo năm học 2023-2024

Trường mầm non Châu Can A tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường không gian sáng tạo" năm học 2023-2024

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU CAN A THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022-2023

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023

Trường Mầm non Châu Can A tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU CAN A TỔ CHỨC HỘI THI ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TỰ LÀM CẤP TRƯỜNG NĂM 2022-2023

Hội thi "Bé khéo tay" cấp trường năm học 2021-2022

Cuộc thi "Bé khéo tay" cấp trường năm học 2021-2022

Hội thi Nhân viên nuôi dưỡng giỏi năm học 2021-2022

Trường Mầm non Châu Can A tổ chức hội thi Nhân viên nuôi dưỡng giỏi năm học 2021-2022

Trường mầm non Châu Can A

Môi trường giáo dục tốt nhất cho bé hiện nay

Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Điện thoại: 0963 432 929                       

Email: mnchaucana@phuxuyen.edu.vn

Website: mnchaucana.edu.vn

 

Liên kết MXH

Trường mầm non Châu Can A
Zalo
Hotline