Công khai

Trường mầm non Châu Can A

Công khai

Name Update Download
Công khai thông báo kết quả thực hiện cam kết chất lượng giáo dục, tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất học kỳ II trường mầm non Châu Can A 23/02/2024 Download
CÔNG KHAI KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2023 25/12/2023 Download
Niêm yết công khai Quyết định 114/QD-MN ngày 04/08/2023 của Trường Mầm non Châu Can A về phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2023-2024 15/08/2023 Download
Niêm yết công khai thực hiện thu, chi dự toán 6 tháng đầu năm 2023 09/08/2023 Download
Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Mầm nôn Châu Can A 19/04/2023 Download
Công khai các khoản thu thỏa thuận và thu học phí năm học 2022-2023 của Trường mầm non Châu Can A 19/04/2023 Download
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 19/04/2023 Download
Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách trường mầm non Châu Can A Quý I năm 2023 19/04/2023 Download
CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐIỀU KIỆN CSVC VÀ NHÂN SỰ 28/02/2023 Download
Công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2021 30/11/2021 Download

Trường mầm non Châu Can A

Môi trường giáo dục tốt nhất cho bé hiện nay

Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Điện thoại: 0963 432 929                       

Email: mnchaucana@phuxuyen.edu.vn

Website: mnchaucana.edu.vn

 

Liên kết MXH

Trường mầm non Châu Can A
Zalo
Hotline