Giới thiệu

Trường mầm non Châu Can A

Giới thiệu

  Trường mầm non Châu Can là ngôi trường có bề dày lịch sử. Trải qua 28 năm từ khi thành lập đến nay (Từ năm 1994 đến năm 2022), trường đã đổi loại hình từ trường mầm non bán công, sang trường mầm non công lập.

  Trường khởi thân từ trường mầm non Châu Can được thành lập tại văn bản số: 431/TCCB ngày 09/06/1994 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tây.

  Năm 1997 chính thức trường được thành lập theo Quyết định số: 1718/QĐ-UBND ngày 25/12/1997 của UBND tỉnh Hà Tây.

  Năm 2009, Trường chuyển từ loại hình trường Mầm non bán công sang trường mầm non công lập tự chủ tại Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND huyện Phú Xuyên.

  Nhà trường có nhiều thành tích trong quá trình hoạt động: Trường Mầm non Châu Can đã được Bộ GD ĐT cong nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002-2005 và được UBND thành phố Hà Nội công nhận cơ sở đạt chuẩn chất lượng giáo dục năm học 2013. Trường được công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2014.

  Năm 2019, trường được tách thành 02 trường: Trường Mầm non Châu Can A và Trường Mầm non Châu Can B tại Quyết định số: 3164/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện Phú Xuyên.

  Trường Mầm non Châu Can A đã kế thừa truyền thống tốt đẹp từ trường mầm non Châu Can. Trong quá trình hoạt động, nhà trường đã được UBND thành phố Hà Nội cấp chứng nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tại Quyết định số: 668/QĐ-UBND ngày 05/02/2021  của UBND thành phố Hà Nội và được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cấp giấy chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng Mức độ 2 năm 2021 tại Quyết định số: 92/QĐ-SGD ĐT ngày 13/01/2021.

  Trường Mầm non Châu Can A nguyện sẽ tiếp tục vững bước đi lên, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhà nước, ngành Giáo dục giao phó và là địa chỉ đỏ tin cậy của nhân dân!

   

   

  Trường mầm non Châu Can A

  Môi trường giáo dục tốt nhất cho bé hiện nay

  Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

  Điện thoại: 0963 432 929                       

  Email: mnchaucana@phuxuyen.edu.vn

  Website: mnchaucana.edu.vn

   

  Liên kết MXH

  Trường mầm non Châu Can A
  Zalo
  Hotline